Životní pojištění online: Doména lidí s nadprůměrnými příjmy

“Životní pojištění sjednali online nejčastěji lidé s mírně nadprůměrnými příjmy.”

Životní pojištění nepatří mezi nejčastěji uzavírané produkty online. Zkušenosti s touto formou sjednání životní pojistky má 11,8 % respondentů. U samostatného úrazového pojištění je podíl dotázaných, kteří již pojistku online zakoupili, o něco vyšší (13,1 %).

Uzavřené online

Životní pojištění online sjednali nejčastěji lidé s příjmem od 30 tis. Kč do 45 tis. Kč (17 %). Obecně s příjmem rostou zkušenosti se sjednáním životního pojištění, výjimku tvoří lidé s nejvyššími příjmy (nad 45 tis. Kč).

ŽP - uzavřené online - příjem

S úrazovým pojištěním online mají zkušenosti lidé na obou stranách kolem průměrného příjmu srovnatelné.


Výzkum proběhl na vzorku 1 347 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 1. až 14. 6. 2020.

Sdílet