Životní pojištění: Jaký vývoj trhu očekávají zprostředkovatelé?

Přibližně polovina (50,7 %) dotazovaných zprostředkovatelů odhaduje v následujících 12 měsících růst své produkce v oblasti životního pojištění. Negativně budoucí vývoj trhu hodnotí třetina z nich (32 %). Rozdílně se na perspektivu své produkce dívají manažeři (vedoucí týmu) a řadoví poradci.

“Zprostředkovatelé vidí budoucnost trhu životního pojištění mírně pozitivně”

Výrazně optimisticky vidí trh manažeři: 70 % z nich očekává růst produkce. Manažeři jsou si také názorem na vývoj trhu výrazně jistější než řadoví poradci – na vývoj trhu nemá názor pouze 12,5 %, zatímco odpověď  “nevím” volilo 41 % poradců.

 

 

Pozn.: Procenta nad grafem ukazují celkový tržní sentiment v dané skupině (vysvětlení pod článkem), čísla v grafu ukazují procentní podíl odpovědí “Růst”, “Nevím”, “Pokles”.

Optimističtější jsou poradci, kteří mají alespoň desetiletou profesní zkušenost – růst osobní produkce očekává přibližně 60 % z nich. Tato skupina si je také v názoru na budoucí vývoj trhu více jistá (jen 30 % z nich na vývoj trhu nemá názor). Méně optimismu a více nejistoty mají poradci se zkušeností od 3 do 10 let. 35 % z nich neví, zda jejich osobní produkce poroste, či bude klesat.

Tržní sentiment finančních poradců – ukazatel očekávání růstu či poklesu trhu životního pojištění. Tržní sentiment nabývá hodnoty -100 % (všichni respondenti předpokládají pokles produkce) až +100 % (všichni poradci očekávají růst produkce). Zprostředkovatelé odpovídají na otázku “V následujících 12 měsících očekáváte u vás osobně v oblasti produkce životního pojištění [růst | pokles | nevím]”. 

* Výzkum EMA data byl proveden v červnu až srpnu 2019 na vzorku 300 poradců – uživatelů webu Poradci-sobě.cz.