Ženy z příjmu uspoří méně než muži

“Ženy mnohem častěji než muži neuspoří z příjmu vůbec nic.”

Úspory z příjmu - muži a ženy

Největší rozdíly v úsporách z příjmů mezi muži a ženami jsou v extrémech. Nic neuspoří třetina žen (34,5 %), ale jen čtvrtina mužů (24,3 %) a více než 20 % z příjmu ušetří jen desetina žen (9,7 %), ale 16,7 % mužů.


Výzkum proběhl na vzorku 1 078 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 1. až 6. 6. 2020.

Sdílet