Ženy nechtějí nikam chodit, muži chtějí přemýšlet

“Důvody pro důvěru v online finanční sluby se liší mezi muži a ženami.”

Ženy (16,5 %) častěji než muži (11,7 %) důvěřují online finančním službám, protože nemusí nikam chodit, muži (52,4 %) častěji než ženy (48,5 %) vítají čas na rozmyšlenou.


Výzkum proběhl na vzorku 1 150 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 8. 1. 2021 až 10. 1. 2021. Výzkum se uskutečnil ve spolupráci s pojišťovnou Mutumutu.