Žádné vlastní zdroje na koupi nemovitosti nedá polovina lidí

“Polovina lidí není schopna či ochotna použít na koupi nemovitosti žádné vlastní zdroje.”

Vlastní zdroje k nemovitosti

Polovina dotázaných (46,4 %) uvedla, že by nebyla schopna či ochotna použít na koupi nemovitosti žádné vlastní peníze. Čtvrtina respondentů by byla ochotna a schopna zalatit pouze 10 % ceny nemovitosti (26,3 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 116 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 3. 2022 až 30. 3. 2022.