Z vyššího příjmu se spoří snáze. Víme jak moc

“Podíl uspořené částky z příjmu s růstem příjmu prudce stoupá.”

Spoření - příjem

Podíl naspořené částky z příjmu stoupá strmě s nárůstem příjmu. Zatímco více než polovina respondentů s příjmem do 15 tis. Kč měsíčně neuspoří nic (54,3 %), polovina respondentů s příjmem přesahujícím 45 tis. Kč uspoří více než pětinu příjmu (50,8 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 078 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 1. až 6. 6. 2020.