Vzdělanější lidé jsou ochotni připlatit k hypotéce více

“Lidé s vyšším vzděláním jsou ochotni uhradit z vlastních zdrojů více než lidé s nižším vzděláním.”

Vzdělání a LTV

Dotázaní s vyšším dosaženým vzděláním jsou četněji ochotni uhradit vyšší část ceny nemovitosti z vlastních zdrojů než respondenti s nižším vzděláním. Pouze čtvrtina (27,5 %) dotázaných s vysokoškolských vzděláním není schopna či ochotna zaplatit z vlastních zdrojů nic, zatímco u respondentů se základním vzdělání činí jejich podíl téměř dvě třetiny (62,7 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 116 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 3. 2022 až 30. 3. 2022.