Vzdělanější lidé jsou ochotni platit více z příjmu na hypotéku

“Lidé s vyšším vzděláním jsou ochotni vydat na splátku hypotéky vyšší díl příjmů než lidé s nižším vzděláním.”

Vzdělání a DSTI

Dotázaní s vyšším dokončeným vzděláním jsou četněji ochotni vydávat na splátku hypotečního úvěru vyšší podíl rodinných příjmů než respondenti s nižším dokončeným vzděláním.


Výzkum proběhl na vzorku 1 116 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 3. 2022 až 30. 3. 2022.