Vysoké ceny nemovitostí? Především pro vysokoškoláky

“Vysoké ceny nemovitostí uvádějí jako důvod, proč nezvažují pořízení vlastního bytu či domu, především vysokoškoláci.”

Proč neuvažují o koupi nemovitosti - vzdělání

Nejčetněji považují ceny nemovitostí za vysoké a uvádějí to jako důvod, proč nezvažují pořízení nemovitosti, respondenti s vysokoškolským vzděláním (69 %).

Respondenti mohli uvést více důvodů. Jedná se pouze o respondenty, kteří neuvedli, že důvodem, proč neuvažují o koupi vlastního bydlení, je, že již vlastní bydlení mají.


Výzkum proběhl na vzorku 1 405 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 12. 2020 až 7. 1. 2021.