Uspoří zaměstnanci s hypotékou více než průměr?

“Zaměstnanci s hypotékou uspoří jen mírně více než průměr všech zaměstnanců.”

Zaměstnanci - spoření - s a bez hypotéky

Zaměstnanci čerpající hypoteční úvěr uspoří jen mírně více než všichni zaměstnanci. Největší rozdíl je v podílu zaměstnanců, kteří neuspoří nic. U všech zaměstnanců neuspoří nic čtvrtina respondentů (25,5 %), u zaměstnanců s hypotékou jen 17,5 % dotázaných.


Výzkum proběhl na vzorku 1 078 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 1. až 6. 6. 2020.