Třetina lidí nemá životní pojištění. Finanční poradci pomáhají

“Třetina respondentů nemá uzavřenou žádnou životní pojistku. Klienti finančních poradců jsou na tom lépe.”

Životní pojištění nemá uzavřeno 34,9 % respondentů. Téměř polovina respondentů (48,1 %) má uzavřenu jednu pojistnou smlouvu. Více než jednu pojistnou smlouvu má sjednáno 16,9 % respondentů.

Životní pojištění - penetrace

Lidé využívající služeb finančních poradců mají životní pojištění častěji. Pouze 15,38 % spokojených klientů finančních poradců nemá žádné životní pojištění. Nejnižší propojištěnost je u lidí, kteří finančního poradce nemají, ale chybí jim (61,9 %).

Životní pojištění - penetrace s poradcem

Respondentů jsme se ptali, zda mají svého finančního poradce a kolik mají životních pojistek.


Výzkum proběhl na vzorku 1 199 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 6. až 10. 3. 2020.