Téměř milion nepojištěných lidí uvažuje o životním pojištění

Pouze necelých 40 % respondentů do 35 let má sjednáno životní pojištění. Z těch, kteří pojistku nemají, 35,6 % tvrdí, že je pro ně moc drahá. Dalších 17,5 % nevěří, že jim pojišťovna v případě potřeby cokoliv vyplatí. Stále existují klienti (9,9 %), kteří si pojistku nehodlají sjednat s poukazem na to, že se jim nic nestane. K čemu je životní pojištění dobré, netuší 7,3 % dotázaných. Pozitivní zprávou pro pojišťovny i poradce ale je, že celých 29,7 % o sjednání pojištění vážně uvažuje.

“30 % lidí, kteří životní pojištění dosud nemá, o sjednání pojistky uvažuje. Očekávají však měsíční platbu do 500 Kč. Zejména respondenti do 35 let.”

Většina nepojištěných klientů by zamířila přímo do pojišťovny. Celých 42,4 % respondentů upřednostňuje instituci oproti poradcům a internetu. Za finančním poradcem by se vydalo 16,7 %, zatímco online uzavření by vyhledalo 24,7 %. 

Z dat výzkumu EMA vyplývá, že v České republice uvažuje o sjednání životního pojištění téměř 1 milion nepojištěných lidí. To představuje obrovský obchodní potenciál pro všechny distribuční kanály. Při bližším zkoumání však EMA narazila na překvapivý fenomén. Ochota platit měsíční pojistku končí na pětistovce. Zejména pak u lidí do 35 let.

Respondenti bez pojistky nejčastěji volili měsíční platbu do 300 Kč. Druhá nejfrekventovanější odpověď byla 300 – 499 Kč. Průměrná pojistka sjednávaná poradci přesahuje 1000 Kč měsíčně. Tuto hladinu si však zvolila výrazná menšina. Pouze 30 % respondentů do 30 let a 21 % do 35 let odhaduje platbu vyšší než 1000 Kč.

Nepojištění klienti v produktivním věku sice představují významný obchodní potenciál, jejich představa o ceně pojištění se však diametrálně liší od současné nabídky na trhu.

*Výzkum EMA data byl proveden 15. – 20. 6. 2019 na vzorku 1035 lidí ve věku od 21 do 61 let v souladu se socio-demografickým rozložením ČR dle ČSÚ.