Proč rostou ceny nemovitostí?

“Lidé považují za hlavní důvody růstu cen nemovitostí inflaci a to, že ceny nemovitostí vždycky rostou.”

Důvody růstu cen nemovitostí

Více než čtvrtina respondentů (28,4 %) vnímá jako hlavní důvod současného růstu cen nemovitostí obavy z inflace a čtvrtina (23,9 %) přesvědčení, že ceny nemovitostí vždycky rostou. Šestina dotázaných (17,3 %) přikládá současný růst cen realit na vrub spekulantů.


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.

Sdílet