Jací jsou finanční poradci?

“Fyzické osoby představují čtyři pětiny (81,8 %) registrovaných vázaných zástupců sledovaných subjektů. Kdo jsou?”

Třetina (34 %) vázaných zástupců – fyzických osob je ve věku od 26 do 40 let a třetina (33,8 %) ve vělku od 41 do 54 let.

Věk finančních poradců

Více než polovina (54,3 %) sledovaných vázaných zástupců – fyzických osob má profesní praxi 11 a více let.

Profesní praxe finančních poradců

Téměř devět desetin (87,1 %) sledovaných finančních poradců mají licenci na zprostředkování pojištění. Necelá polovina (44,5 %) má licenci na zprostředkování investic.

Licence finančních poradců


Zdroj dat: Databáze registrovaných subjektů ČNB k 31. 5. 2023

Sdílet