Počet nahlášených pojistných událostí ubývá, počet smluv životního pojištění se opět zvyšuje

“Počet nahlášených pojistných událostí výrazně poklesl, nicméně počet mluv i přesto vzrostl o 3 %

Počet nahlášených pojistných událostí životního pojištění během dvou let poklesl téměř o čtvrtinu  (22,7 %) a mezi roky 2017 a 2018 došlo k poklesu hlášených pojistných událostí téměř o 18,4 %, jak vyplývá z databáze ARAD.

Počet nahlášených pojistných událostí

I přes pokles hlášených pojistných událostí zažívá životní pojištění renesanci. Po osm čtvrtletí od konce roku 2016 docházelo k setrvalému poklesu počtu aktivních smluv životního pojištění. Na konci roku 2018 byl oproti roku 2016 zaznamenán 4% pokles. K obratu došlo v prvním čtvrtletí roku 2019, kdy bylo uzavřeno celkem 5 958 142 smluv, což je zhruba jen o 60 000 méně než na konci roku 2016 a zaznamenáváme 3% mezičtvrtletní růst.

Vývoj počtu nově uzavřených smluv životního pojištění


* Zdroj dat: ČNB, databáze ARAD