Spolupráce s placeným poradcem: Kdo dá na zkušenosti známých?

“Pětinu lidí ke spolupráci s placeným poradcem přesvědčí zkušenosti příbuzných a známých. Kdo a kde jsou?”

Třetina respondentů (34,4 %), kteří neodmítají spolupráci s placeným finančním poradcem, uvedla, že by je ke spolupráci přesvědčil výnosi, kterého by jim finanční poradce pomohl dosáhnout. Čtvrtinu dotázaných by přesvědčla profesionalita a přístup poradce (25,7 %) a pětinu zkušenosti známých a příbuzných (21,2 %)

Co přesvědčí ke spolupráci s placeným poradcem

Třetina respondentů z obcí do 1 000 obyvatel, kteří nevylučují spolupráci s placeným finančním poradcem, by ke spolupráci přesvědčily zkušenosti známých a příbuzných (33,3 %).

Co přesvědčí ke spolupráci s placeným poradcem - obec

Zaměstnance ve státním sektoru významně četněji než ostatní přesvědčí ke spolupráci s placeným finančním poradcem zkušenosti známých a příbuzných (30,3 %).

Co přesvědčí ke spolupráci s placeným poradcem - aktivita


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.