Spokojenost s životním pojištěním: Vede ČPP

“S životním pojištěním jsou nejčetněji spokojeni klienti České podnikatelské pojišťovny a ČSOB Pojišťovny.”

Spokojenost s životním pojištěním - pojišťovna

Se svým životním pojištěním jsou nejčetněji spokojení respondenti z řad klientů České podnikatelské pojišťovny (92,7 %) a ČSOB Pojišťovny (92,5 %). Naopak nejméně četně jsou spokojeni dotázaní klienti Komerční pojišťovny (76 %) a NN (79,6 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 105 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 7. 2022 až 27. 7. 2022.

Sdílet