Spokojenost s povinným ručením: Vede ČPP a Direct

“S povinným ručením jsou nejčetněji spokojeni klienti České podnikatelské pojišťovny a Direct pojišťovny.”

Spokojenost s povinným ručením - pojišťovna

Se svým povinným ručením jsou nejčetněji spokojení respondenti z řad klientů České podnikatelské pojišťovny (95,6 %) a Direct pojišťovny (95,3 %). Naopak nejméně četně jsou spokojeni dotázaní klienti Generali České pojišťovny (84 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 105 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 7. 2022 až 27. 7. 2022.