Sjednání hypotéky: Pobočky a poradci mají vyrovnané skóre

“Podíl sjednání hypotéky na pobočce a přes poradce je vyrovnaný. Roste podíl online sjednání.”

Způsob sjednání hypotéky

Dvě pětiny respondentů s hypotečním úvěrem uvádí, že si hypotéku sjednali na pobočce (41,8 %) a dvě pětiny přes finančního poradce (41 %). Online sjednání hypotéky uvádí necelá pětina dotázaných (17,3 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 311 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 10. 3. 2021 až 1. 4. 2021.