Sjednání hypotéky: Banky stále vedou nad poradci

“Hypotéku si klienti sjednali nejčetněji přes svou hlavní banku. Finanční či hypoteční poradci jsou druzí.”

Způsob sjednání hypotečního úvěru

Dvě pětiny respondentů (43,3 %) sjednaly hypoteční úvěr přes hlavní banku a desetina (10,2 %) přes jinou než hlavní banku. Dvě pětiny dotázaných (42 %) přes finančního či hypotečního poradce.


Výzkum proběhl na vzorku 1 105 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 7. 2022 až 27. 7. 2022.