Sjednali povinné ručení v bance… jsou spokojeni?

“S povinným ručením jsou nejčetněji spokojeni lidé, kteří sjednali pojistku přes svou hlavní banku.”

Spokojenost s povinným ručením - způsob sjednání

Se svým povinným ručením jsou nejčetněji spokojení respondenti, kteří sjednali pojištění přes svou hlavní banku (96,3 %). Naopak nejméně četně jsou spokojení dotázaní, kteří pojistku uzavřeli přes jinou než svou hlavní banku (84,1 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 105 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 7. 2022 až 27. 7. 2022.