S nižším plněním se klienti životních pojišťoven smíří…

„Nižší než očekávané pojistné plnění klienti životních pojišťoven zpravidla přijmou. Při nevyplacení jsou ochotni jít až k soudu.“

Pokud pojišťovna nevyplatila celou očekávanou částku při žádosti o pojistné plnění ze životního pojištění, tři čtvrtiny respondentů (75,3 %) se s kráceným či nevyplaceným pojistným plněním smíří a necelá pětina (17,8 %) podá reklamaci.

Při krácení pojistného plnění jsou klienti životních pojišťoven pasivnější. Minimální podíl z nich se obrátí na Finančního arbitra a k soudu proti pojišťovně nešel ani jeden respondent. Častěji než při nevyplacení pojistného plnění se ale obrací na pojišťovny s reklamací.

I v případech, kdy pojišťovna zamítla výplatu pojistného plnění zcela, se téměř tři čtvrtiny respondentů s rozhodnutím smířily. Naopak se ale najdou i klienti, kteří jsou ochotni jít s případem k soudu.

Výzkum proběhl na vzorku 1003 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 – 61 let. Sběr dat proběhl 11. 12. – 14. 12. 2019.