štítek: zamítnutí pojistného plnění

S nižším plněním se klienti životních pojišťoven smíří…

„Nižší než očekávané pojistné plnění klienti životních pojišťoven zpravidla přijmou. Při nevyplacení jsou ochotni jít až k soudu.“ Pokud pojišťovna nevyplatila celou očekávanou částku při žádosti...