Půjčku si online sjednala již čtvrtina lidí

“Více než čtvrtina lidí si již pořídila půjčku online distribučním kanálem.”

Sjednání online půjčky

Více než čtvrtina respondentů (28,2 %) si již někdy pořídila půjčku některým z online distribučních kanálů.


Výzkum proběhl na vzorku 1 150 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 8. 1. 2021 až 10. 1. 2021. Výzkum se uskutečnil ve spolupráci s pojišťovnou Mutumutu.

Sdílet