Proč lidé neuzavírají pojištění domácnosti?

“Pojištění domácnosti nemá uzavřeno 40 % respondentů. Z nich pětina nevěří, že jim pojišťovna v případě pojistné události škodu uhradí.”

Pojištění domácnosti nemá uzavřeno více než 40 % respondentů. Pro pojišťovny je pozitivní zprávou, že téměř třetina z nich (28 %) o uzavření pojistky uvažuje. Naopak špatnou zprávu pro pojišťovny je, že pětina dotázaných (19 %) životní pojištění nemá uzavřeno, protože nevěří pojišťovnám.

Proč nemáte uzavřené pojištění domácností


Průzkum proběhl na vzorku 1 026 respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 – 61 let. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Sběr dat proběhl 11. 12. – 13. 12. 2019.