Proč lidé nespolupracují s finančním poradcem?

“Špatné zkušenosti s finančními poradci má pětina lidí bez finančního poradce.”

Proč nevyužívají finanční poradce

Pětina dotázaných, kteří nespolupracují s finančním poradcem, to zdůvodňuje špatnými zkušenostmi s finančními poradci (21,4 %). Třetina finančním poradcům nevěří (33,9 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 311 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Odpovědi jsou autentické bez upravování a vyjadřují vnímání respondenta. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 10. 3. 2021 až 1. 4. 2021.

Sdílet