Přinese uvolnění ekonomiky růst výdajů domácností?

“Lidé chtějí po uvolnění ekonomiky utrácet stále stejně…”

Utrácení

Stále stejně i po uvolnění ekonomiky plánují utrácet téměř dvě třetiny (63,9 %) dotázaných a třetina (32,7 %) chce výdaje dokonce ještě snížit. Vyšší výdaje plánuje jen zlomek (3,4 %) respondentů.


Výzkum proběhl na vzorku 1 179 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Odpovědi jsou autentické bez upravování a vyjadřují vnímání respondenta. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 27. 5. 2021 až 9. 6. 2021.