Při změně pojištění domácnosti lidé míří na pobočku

“V případě změny pojistné smlouvy či pojišťovny lidé s pojištěním domácnosti nejčastěji míří na pobočku.”

Změna smlouvy pojištění domácnosti

Na pobočku pojišťovny pro změnu smlouvy o pojištění domácnosti či sjednání nové pojistky by zamířilo 44 % respondentů průzkumu. Na finančního poradce by se obrátilo 37,2 % dotázných a k online sjednání by přistoupilo 18,8 % respondentů.


Výzkum proběhl na vzorku 1026 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 – 61 let. Sběr dat proběhl 11. 12. – 13. 12. 2019.