Před stavem nouze: O pojištění proti koronaviru lidé neuvažovali

“Před vyhlášením stavu nouze v důsledku koronaviru uvažovala o uzavření pojištění v souvislosti s koronavirem méně než pětina respondentů.”

V případě, že by lidé odteď nemohli pracovat, by téměř polovina respondentů nevěděla, z čeho bude žít. Pětina (18 %) by se obrátila na stát a třetina (29,9 %) nemá žádný plán. Pouze 2,4 % respondentů by se spoléhala na své soukromé pojištění.

Lidé bez příjmu

Přesto pouze necelá pětina (17,7 %) respondentů uvažuje o uzavření pojištění, které by zajistilo stabilní finanční situaci rodiny i v případě onemocnění koronavirem.

Pojištění proti koronaviru

Poměrně překvapujícím zjištěním je, že o pojištění pro případ koronaviru uvažují častěji lidé bez dětí (20,1 %) než lidé s dětmi (16,5 %).

Pojištění a děti


Výzkum ve spolupráci s Mutumutu proběhl na vzorku 1 136 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 13. až 16. 3. 2020.