Pojistný trh v roce 2019 rostl

“Předepsané pojistné v roce 2020 rostlo. Rychlejším tempem v oblasti neživotního pojištění.”

Dle metodiky ČAP vychází celkový předpis smluvního pojistného za rok 2019 ve výši 136,72 mld. Kč. Oproti roku 2018 tak došlo k navýšení o 5,7 %. K meziročnímu růstu došlo zejména díky neživotnímu pojištění, kdy výrazně vzrostly živelní pojistné události z vichřice a krupobití. V minulém roce tak pojišťovny řešily skoro 66 tisíc pojistných událostí na majetku.

Předepsané pojistné

Vývoj životního pojištění

V roce 2019 atakovalo předepsané pojistné částku 45,12 mld. Kč a oproti roku 2018 se zvýšilo o 2,6 %.

životní pojištění - celkové předepsané pojistné

U produktů s jednorázově placeným pojistným meziročně vzrostlo nové předepsané pojistné za rok 2019 o 25,6 %. Počet pojistných smluv životního pojištění je stále v poklesu a na konci roku 2019  jich bylo aktivních o 73 tisíc méně, než v roce 2018. Stejně tak klesá počet nově uzavřených smluv běžně placeného pojištění, kdy za rok 2019 bylo sjednáno 457 tis. nových smluv s pojistným 5,16 mld. Kč, kdežto v roce 2018 bylo sjednáno 523 tis. smluv s pojistným 5,56 mld. Kč.

Vývoj neživotního pojištění

Předepsané pojistné neživotního pojištění za rok 2019 zaznamenalo přírůstek 7,3 %. Oproti roku 2018 tak došlo k posílení o 6,19 mld. Kč a dosáhlo hodnoty 91,6 mld. Kč.

pojistný trh 2019 - neživotní pojištění

  • Povinné ručení posiluje o 8,3 %, ovšem nepřetržitě roste průměrná škoda v tomto odvětví – u škod na majetku o 7 % a u škod na zdraví o 8 % než průměrné pojistné.
  • Havarijní pojištění udržuje 10,1% tempo růstu, což souvisí s neustále zvyšujícím se počtem havarijně pojištěných vozidel. Průměrná škoda havarijního pojištění je 28 tis. Kč, což znamená oproti minulému roku přírůstek o 5,3 %.
  • Podnikatelská pojištění představila solidní nárůst, který převyšuje 5,5 %.
  • Retailové majetkové a odpovědnostní pojištění posílilo ve srovnání s rokem 2018 o 6,2 % a docílilo předpisu pojistného ve výši 12,4 mld. Kč. V tomto odvětví tak dochází ke stabilnímu růstovému tempu.

Zdroj dat: Česká asociace pojišťoven, 27. 1. 2020

Sdílet