Pojištění závažných onemocnění: Kolika klientům je doporučeno?

“Dvě pětiny poradců doporučují sjednat pojištění závažných onemocnění všem svým klientům.”

Devět desetin (88,2 %) respondentů z řad finančních poradců se věnují životnímu pojištění. Pouze desetina (11,8 %) se životnímu pojištění nevěnuje.

Podíl poradců věnujících se životnímu pojištění

Dvě pětiny (37,8 %) respondentů z řad finančních poradců, kteří se věnují životnímu pojištění, svým klientům doporučují sjednat pojištění závažných onemocnění. Pouze necelá desetina (8,9 %) dotázaných ho nedoporučuje vůbec.

Kolika klientům je nabídnuto pojištění závažných onemocnění

S délkou profesní praxe finančních poradců přibývá dotázaných, kteří doporučují sjednání pojištění závažných onemocnění většině svých klientů. Mezi poradci s 10letou a delší praxí je pětina (20,4 %), která ho navrhuje přibližně ¾ klientů a téměř polovina (44,9 %), kteří ho navrhují všem.

Kolika klientům je nabídnuto pojištění závažných onemocnění - profesní praxe


Výzkum proběhl na vzorku 103 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 31. 10. až 25. 11. 2022.