Pojištění online: Životko cilte na středoškoláky, úrazovky na vysokoškoláky

“Nejvyšší ochotu uzavřít životní pojištění online deklarují středoškoláci, vysokoškoláci vedou v úrazovém pojištění.”

Ochota uzavřít úrazové pojištění online je vyšší u respondentů s vyšším dosaženým vzděláním. Nejvyšší je u vysokoškolsky vzdělaných respondentů (20 %). U životního pojištění ochota vysokoškolsky vzdělaných (11,9 %) zaostává za ochotou středoškolsky vzdělaných (14,7 %) respondentů.

Ochota - online životní a úrazové pojištění - vzdělání


Výzkum proběhl na vzorku 1 347 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 1. až 14. 6. 2020.