Pojištění domácnosti: Kdo ho nemá?

„Pojištění domácnosti nemají nejčastěji mladí. S věkem pojištěných přibývá.“

Podíl lidí s uzavřeným pojištěním domácnosti roste s věkem. Zatímco mezi mladými do 26 let má pojištění domácnosti uzavřeno 39 % respondentů, mezi staršími 55 let je jich již 83 %. Možným vysvětlením tohoto fenoménu je, že s pořízením vlastního bytu či rodinného domu (zejména na hypoteční úvěr) je vyžadováno uzavření též pojištění nemovitosti. A při uzavírání této pojistky je zároveň pojištěna i domácnost.

Graf 1: Podíl respondentů s uzavřeným pojištěním domácnosti podle věku

Pojištění domácnosti - věk

Nejčastěji jsou pojištěni vlastníci nemovitosti k bydlení. U nich dosahuje podíl respondentů s uzavřeným pojištěním domácnosti 86 %. Naopak nejméně často jsou pojištěni lidé bydlící v nájmu či podnájmu (34 %).

Graf 2: Podíl respondentů s uzavřeným pojištěním domácnosti dle právního důvodu užívání bytu

Pojištění domácnosti - rozhodující důvod k uzavření

Velmi často (56 %) je pojištěná domácnost u respondentů, kteří bydlí u rodiny, příbuzných či známých.

Nejmladší klienti zpravidla nejsou ti, kdo by své pojištění domácnosti sjednávali. Když už ho sjednávají, je pro ně významnějším faktorem doporučení známých či rodiny než cena.

Graf 3: Co bylo rozhodujícím důvodem pro výběr pojištění (dle věku)

Pojištění domácnosti - rozhodující důvod k uzavření

Kromě nejmladších klientů je nejčastějším rozhodujícím důvodem k výběru konkrétního pojištění domácnosti skutečnost, že u dané pojišťovny mají uzavřenou i další smlouvu. Tento důvod navíc roste s věkem klientů.


Výzkum proběhl na vzorku 1026 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 – 61 let. Sběr dat proběhl 11. 12. – 13. 12. 2019.