Online sjednání životního pojištění? Nejvíc zkušeností mají klienti poradců

“Nejvyšší podíl online sjednání životního pojištění je u lidí, kteří nejčastěji finanční produkty uzavírají s finančními poradci.”

Největší podíl respondentů, kteří si sjednali životní pojištění online, je mezi těmi, kteří zpravidla sjednávají produkty u finančních poradců či zprostředkovatelů (16,3 %). Následují pobočky bank a pojišťoven (10,9 %) a uzavírají dotázaní, kteří nejčastěji uzavírají finanční produkty na online srovnávačích (8,7 %).

Kanál distribuce - životní pojištění online

Nejvyšší ochotu sjednat životní pojištění online mají respondenti, kteří nejčastěji finanční produkty uzavírají na online srovnávačích (15,4 %).

Ochota k online sjednání je ještě vyšší u úrazového pojištění, u něhož dotázaní, kteří nejčastěji využívají pro nové produkty online sjednávač, dosahuje 23,6 %.

Ochota - distribuční kanál - online životní pojištění

Respondenti, kteří sjednávají finanční produkty převážně u finančních poradců a zprostředkovatelů, mají nižší ochotu sjednat si životní pojištění, než jaké jsou jejich zkušenosti s online sjednáním tohoto produktu (-9,5 procentního bodu).

Dotázaní nakupující převážně na online srovnávačích mají významně vyšší ochotu než zkušenosti s koupí úrazového pojištění (+12,3 procentního bodu).

Rozdíl ochota - zkušenost - online životní pojištění


Výzkum proběhl na vzorku 1 347 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 1. až 14. 6. 2020.