Online investice do nemovitostí? Muži považují za reálnější než ženy

“Online investice do nemovitostí za možné považují četněji muži než ženy. Jak moc?”

Povědomí o investici do nemovitostí online - pohlaví

Online investice do nemovitostí považuje za možné téměř polovina mužů (44,3 %), ale jen třetina žen (36,4 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 044 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Odpovědi jsou autentické bez upravování a vyjadřují vnímání respondenta. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 12. 5. 2021 až 18. 5. 2021.