Odhadní cena nemovitosti? Na kupní nedosahuje…

“Odhadní cena bytů je ve všech krajích nižší než jejich kupní cena. Kde je rozdíl nejvyšší?”

Průměrná tržní cena bytu v České republice v letech 2017 až 2019 dosahovala 26 514 Kč. Průměrná odhadní cena činila 20 861 Kč.

Kupní a odhadní cena

Odhadní cena nemovitosti dosahovala v letech 2017 až 2019 v České republice v průměru 79 % kupní ceny. Nejvyšší podíl je v Praze (84 %), nejnižší v Ústeckém kraji (71 %).

Podíl odhadní a kupní ceny

Je patrný vztah mezi výší kupní ceny a poměrem odhadní ke kupní ceně bytu. Odhadní cena se více blíží kupní ceně v regionech s vyšší cenovou úrovní.

Vztah kupní ceny a podílu odhadní a kupní ceny


Zdroj dat: Český statistický úřad (ČSÚ)