Ochota použití vlastních zdrojů a výdajů na hypotéku

“Polovina lidí ochotných uhradit celou cenu nemovitosti odmítá splácet jakoukoli hypotéku.”

LTV a DSTI

Polovina respondentů, kteří jsou ochotni uhradit celou cenu pořizované nemovitosti z vlastních zdrojů, není ochotna platit jakékoli výdaje na splátku hypotéky (48,7 %).

Podíl dotázaných, kteří jsou ochotni na splátku hypotéky vyčlenit více než 50 % rodinných příjmů, roste s ochotou a schopností použití vlastních zdrojů. Nejvyšší je u respondentů ochotných uhradit celou cenu nemovitosti (20,5 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 116 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 3. 2022 až 30. 3. 2022.