Obavy z koronaviru: Jaké pojištění by lidé volili?

“Pojištění pro případ koronaviru zvažuje uzavřít desetina respondentů. Jaké pojištění by bylo jejich první volbou?”

Pojištění proti koronaviru - jaká - 2

Čtvrtina respondentů (25,7 %), kteří zvažují uzavření pojištění pro případ koronaviru, by hledala pojištění pro případ nemoci. Pětina dotázaných (21 %) by sáhla po životním pojištění a pětina (19 %) po pojištění ztráty zaměstnání.


Výzkum ve spolupráci s Mutumutu proběhl na vzorku 1 002 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 17. až 20. 4. 2020.