Nejvíc zkušeností s pojištěním majetku online? Lidé před důchodem

“Lidé ve věku nad 55 let mají nejvíce zkušeností s online uzavřením pojištění domácnosti i nemovitosti.”

Pojištění majetku online zkušenosti dle věku

Nejvíce zkušeností s uzavřením pojištění domácnosti (15,1 %) i pojištěním nemovitosti (7,5 %) mají lidé ve věku nad 55 let. Zkušenosti s online sjednáním majetkového pojištění přitom rostou s věkem.


Výzkum proběhl na vzorku 1 347 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 1. až 14. 6. 2020.