Nejčastější účel půjčky: Vybavení bytu a automobil

“Lidé si ale půjčují i na vánoční dárky či na splátku hypotéky.”

Účel půjčky

Nejvíce respondentů čerpalo svou poslední spotřebitelskou půjčku na vybavení domácnosti (26 %) a na koupi automobilu (17 %). Mezi dotázanými jsou ale i respondenti, kteří čerpali poslední půjčku na vánoční dárky (1,9 %), na dovolenou (1,4 %) či na splátku hypotéky (1,1 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 009 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 11. až 2. 12. 2020.