Nejbohatší jsou ochotni investovat do nemovitostí online

“Do nemovitostí online by investovali nejčetněji respondenti s majetkem domácnosti nad 10 mil. Kč.”

Ochota investovat online do nemovitostí - majetek domácnosti

Do nemovitostí online by nejčetněji byli ochotni investovat respondenti z domácností s majetkem nad 10 mil. Kč (42,9 %), kteří online investice do nemovitostí považují za možné.


Výzkum proběhl na vzorku 1 044 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Odpovědi jsou autentické bez upravování a vyjadřují vnímání respondenta. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 12. 5. 2021 až 18. 5. 2021.