Nejbezpečnější digitální nástroj? Internetové bankovnictví

“Internetové bankovnictví je považováno lidmi za nejbezpečnější digitální nástroj. Ovšem ne všemi…”

Za nejbezpečnější digitální nástroj považuje internetové bankovnictví více než čtvrtina dotázaných (27,6 %). Platbu mobilním telefonem považuje za nejbezpečnější digitální nástroj dvacetina respondentů (6,5 %).

Bezpečnost digitálních nástrojů

Za nejbezpečnější digitální nástroj považují muži nejčetněji internetové bankovnictví (33,2 %). Podle dotázaných žen je nejbezpečnejší e-mail (27,5 %).

Bezpečnost digitálních nástrojů - pohlaví

Podíl respondentů, kteří považují za nejbezpečnější digitální nástroj internetové bankovnictví, stoupá s věkem dotázaných.

Bezpečnost digitálních nástrojů - věk


Výzkum proběhl na vzorku 565 respondentech. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 11. 3. 2022 až 17. 3. 2022.