M & M realitní hodling vs. RE/MAX: Kdo má spokojenější klienty?

“Spokojenost klientů je srovnatelná napříč realitními kancelářemi. Jak si ale stojí dvě největší?”

Dvě třetiny respondentů (66,1 %), kteří v posledních 5 letech pouze prodávali nemovitost, využili služeb realitních makléřů.

Podíl prodávajících využívající RK

Čtyři pětiny respondentů (79,3 %), kteří v posledních 5 letech pouze prodávali nemovitost a využili služeb realitních makléřů, byli s jejich službami spokojeny.

Spokojenost s realitními makléři - 1

Spokojenost klientů s prací realitních makléřů je srovnatelná napříč největšími realitními kancelářemi i ostatními hráči na poli realitního zprostředkování.

Spokojenost s RK - REMAX a MM

Podíl spokojených respondentů dosahuje čtyř pětin u M & M realitního holdingu (80,4 %) i u RE/MAX (80 %).


Výzkum proběhl na vzorku 792 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 15. 10. 2021 až 27. 10. 2021.