Lidé v malých obcích mají hypotéku četněji

“S velikostí obce klesá podíl lidí aktuálně splácejících hypotéku.”

Podíl respondentů splácejících hypotéku - velikost obce

Hypoteční úvěr četněji splácí lidé v menších obcích než ve větších městech. Nejmenší podíl respondentů, kteří aktuálně splácí hypotéku, je v Praze (16 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 172 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 5. 2022 až 1. 6. 2022.

Sdílet