Lidé se stavebním spořením jsou spořivější

“Lidé, kteří spoří se stavebním spořením, jsou nadprůměrně spořiví.”

Spoření se stavebním spořením

Respondenti spořící se stavebním spořením (pravý graf) ušetří z příjmu více než průměr všech dotázaných.


Výzkum proběhl na vzorku 1 078 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 1. až 6. 6. 2020.