Lidé se rozhodli k uzavření životního pojištění především sami

“Téměř polovina lidí považuje sjednání životního pojištění za vlastní rozhodnutí.”

Kdo přesvědčil k uzavření ŽP

Téměř polovina respondentů (45,7 %) uvedla, že sjednaní životního pojištění bylo jejich vlastní rozhodnutí. Čtvrtinu (23,4 %) přesvědčili příbuzní či známí a šestinu (14,6 %) finanční poradce.


Výzkum proběhl na vzorku 1 036 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 24. 2. 2022 až 2. 3. 2022.