Lidé s vyššími příjmy jsou ochotni platit vyšší úroky hypotéky

“S příjmem domácnosti klesá podíl lidí, kteří jsou ochotni platit za hypotéku jen do 2 %.”

Ochota platit úrok dle příjmu domácnosti lidí bez hypotéky

S růstem příjmů domácnosti respondentů bez hypotéky klesá podíl dotázaných, kteří jsou ochotni platit za hypoteční úvěr úrokovou sazbu jen do 2 %. Nejnižší je u respondentů s příjmem domácnosti nad 45 tis. Kč (36,5 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 116 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 3. 2022 až 30. 3. 2022.