Lidé s vyšším vzděláním aktualizují pojištění domácnosti častěji

“Nikdy své pojištění domácnosti neaktualizovali nejčastěji lidé se základním vzděláním.”

Pojištění domácnosti - aktualizace a vzdělání

Lidé s vyšším dosaženým vzděláním aktualizují své pojištění domácnosti častěji. Zatímco nikdy svou pojistku, přestože ji má uzavřenou již dlouho, neaktualizovala pětina respondentů se základním vzděláním (20,7 %), u dotázaných s vysokoškolským vzděláním jich je jen desetina (9,4 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 405 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 12. 2020 až 7. 1. 2021.