Lidé s hypotékou z příjmu ušetří víc než průměr

“Lidé s hypotečním úvěrem ušetří z příjmu více než průměr populace.”

Hypotéky - spoření

Respondenti s hypotečním úvěrem (pravý graf) ušetří z příjmu více než průměr všech dotázaných.


Výzkum proběhl na vzorku 1 078 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 1. až 6. 6. 2020.