Lidé jsou se svým pojištěním domácnosti spokojeni

“Devět desetin lidí je se svým pojištěním domácnosti spokojeno.”

Spokojenost s pojištěním domácnosti

Devět desetin (91,3 %) respondentů s uzavřeným pojištěním domácnosti je se svou pojistkou spokojeno. Nespokojena je necelá desetina (8,7 %) dotázaných.


Výzkum proběhl na vzorku 1 105 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 7. 2022 až 27. 7. 2022.